پیامی که نصفه مخابره شد؛ ماهواره ایرانی به مدار زمین نرسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامی که نصفه مخابره شد؛ ماهواره ایرانی به مدار زمین نرسید

ماهواره پرتاب شده توسط ایران، به دلیل اشکال در مراحل پرتاب در مدار زمین قرار نگرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت این ماهواره که امروز صبح پرتاب شد، با طی دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار قرار نگرفت. پیشتر آمریکا پرتاب موشک های ماهواره بر از سوی ایران را ناقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل دانسته بود.

ژیار گل گزارش می دهد.