اکران یک فیلم مستند، بار دیگر داغ دل صیادان جنوبی را تازه کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اکران یک فیلم مستند، بار دیگر داغ دل صیادان جنوبی را تازه کرد

بحث ماهیگیری کشتی‌های چینی در آبهای ایران از مدتها پیش مطرح است. اکران فیلمی مستند درباره همین موضوع باعث شده بار دیگر توجه‌ها به کشتی‌های چینی جلب شود.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.