انتقاد دادستان کل ایران به اجرا نشدن حدود شرعی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد دادستان کل ایران به اجرا نشدن حدود شرعی

دادستان کل ایران از اجرا نشدن بعضی از حدود الهی در ایران ابراز تاسف کرده و گفته بعضی از قضات از ترس محکوم شدن در مجامع بین‌المللی از اجرای حد دست می‌کشند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد: