خبرنگار بازداشت شده پرس‌تی‌وی در آمریکا به دادگاه می‌رود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبرنگار بازداشت شده پرس‌تی‌وی در آمریکا به دادگاه می‌رود

پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی زبان وابسته به حکومت ایران می‌گوید، مرضیه هاشمی، مجری و خبرنگار این شبکه، قرار است امروز در دادگاهی در واشنگتن حاضر شود. به گفته پرس‌تی‌وی، اف‌بی‌آی، پلیس فدرال آمریکا، خانم هاشمی را پنج روز پیش در فرودگاه سنت لوئیز بازداشت کرد. ایران خواهان آزادی فوری خانم هاشمی شده است. حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس ایران، بازداشت خانم هاشمی را یک بازی سیاسی خوانده و تهدید کرده که برای آمریکا پیامد خواهد داشت.

باران عباسی گزارش می‌دهد.