پرونده مرضیه هاشمی تا چه حد به پرس‌تی‌وی مرتبط است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرونده مرضیه هاشمی تا چه حد به پرس‌تی‌وی مرتبط است؟

خبرگزاری رویترز به نقل از دادگاهی در آمریکا بازداشت مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس‌تی‌وی را تائید کرده است. پرس‌تی‌وی سه روز پیش خبر داد که خانم هاشمی در هنگام ورود به امریکا بازداشت شده است.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.