کالبد شکافی یک اعتراف: نهادهای امنیتی دنبال چه می‌گردند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کالبد شکافی یک اعتراف: نهادهای امنیتی دنبال چه می‌گردند؟

در ایران سپیده قلیان، فعال اجتماعی دوباره بازداشت شده است. شنبه شب صدا و سیمای ایران برنامه ای پخش کرد از اعترافات تلویزیونی خانم قلیان و اسماعیل بخشی، فعال کارگری. این دو نفر، دو ماه پیش پس از اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند و بعداً از شکنجه خود سخن گفتند. نگین شیرآقایی نگاهی کرده به برنامه پخش شده از صدا و سیمای ایران و سعی کرده پاسخی برای این سوال بیاید که نهادهای امنیتی بدنبال چه هستند.