روحانی از نبود رسانه آزاد در ایران و فیلتر کردن اینترنت شکایت می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی از نبود رسانه آزاد در ایران و فیلتر کردن اینترنت شکایت می‌کند

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با انتقاد از محدودیت‌ها در فضای مجازی و فیلترینگ گفت در ایران رسانه آزاد نداریم، فقط رسانه دولتی داریم. آقای روحانی موفق بودن فیلترینگ را زیر سوال برد و گفت مقابله با خواست مردم غیرقانونی و نامشروع است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.