آلمان می‌گوید لغو پرواز‌های ماهان‌ایر به برجام ربط ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان می‌گوید لغو پرواز‌های ماهان‌ایر به برجام ربط ندارد

وزیر خارجه آلمان می گوید به رغم تصمیم‌اش در قطع پروازهای خطوط هوایی ماهان به این کشور همچنان به توافق هسته ای با ایران متعهد است. دیروز آلمان پروازهای ماهان را به علت نقش این هواپیمایی در حمایت از جنگ در سوریه متوقف کرد. ایران تصمیم آلمان را شتاب زده و غیرقابل توجیه دانسته و گفته تاثیری نامطلوب بر رفت و آمد مردم خواهد گذاشت. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

تصحیح و پوزش: در نسخه اولیه این گزارش گفته شده بود که اتحادیه اروپا ایران را به علت دست داشتن در قتل دو نفر از مخالفانش در دانمارک تحریم کرده، در حالی که این اتهام، به قتل دو نفر در هلند و طراحی برای حملاتی در فرانسه و دانمارک مربوط می‌شد. اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو تن از کارکنان آن را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. به علت این اشتباه پوزش می‌خواهیم.