انتقاد سفیر پیشین ایران در آلمان از فعالیت 'خودسرها'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد سفیر پیشین ایران در آلمان از فعالیت 'خودسرها'

حدود دو هفته پیش بود که اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو نفراز کارمندانش را در فهرست تروریستی قرار داد. اتهام: دست داشتن در ترور و توطئه بمبگذاری در خاک اروپا. حالا سفیر پیشین ایران در آلمان -که تا همین دو ماه پیش در این سمت بود- می گوید اروپایی ها مدارکی دارند که نمی شود به راحتی انکار کرد. علی ماجدی می گوید عناصر خودسر بوده اند که این کارها را کردند. اصطلاحی که یاد قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات در داخل و خارج ایران را زنده می کند. سالها بود که چنین اتهامهایی علیه ایران، دست کم در اروپا مطرح نبود.

ژیار گل گزارش می‌دهد