اسناد موناکو (۲)؛ شرکت یونااویل اتهام فساد مالی را رد میکند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسناد موناکو (۲)؛ شرکت یونااویل اتهام فساد مالی را رد می‌کند

کمتر از سه سال پیش، دو رسانه در آمریکا و استرالیا، بر اساس درز اطلاعات داخلی، یک شرکت را متهم به پرداخت رشوه در بیش از بیست کشور دنیا از جمله ایران برای بستن قراردادهای نفتی کردند. یونااویل شرکتی با مالکان ایرانی تبار همیشه این اتهامات را تکذیب کرده، اما در چند کشور مثل بریتانیا و آمریکا تحقیقات قضایی درباره این پرونده آغاز شده و در بریتانیا هم تا به حال دو نفر دادگاهی شده‌اند.