ممنوعیت سگ گردانی در تهران؛ دوستی وفادار یا دشمنی خطرناک؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت 'سگ گردانی' در تهران؛ دوستی وفادار یا دشمنی خطرناک؟

پلیس تهران درباره گرداندن سگ در مکان‌های عمومی پایتخت هشدار داده است. فرمانده پلیس گفته، با کسانی که در اماکن عمومی "سگ گردانی" می کنند به شدت برخورد خواهد شد. به گفته حسین رحیمی "سگ ‌گردانی" باعث ایجاد ترس و دلهره در مردم می‌شود. آقای رحیمی گفته حمل سگ در ماشین هم ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

باران عباسی گزارش می دهد.