برف و باران، سیل و ریزگرد ایران را در می‌نوردد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برف و باران، سیل و ریزگرد ایران را در می‌نوردد

برف و باران، سیل و ریزگرد همزمان مناطق مختلف ایران را در نوردیده است. بیشترین گرفتاری‌ها برای روستاییان خوزستان و لرستان پیش آمد که شاهد به زیر آب رفتن خانه ها و اراضی کشاورزی و دامداریهاشان بودند. انتقادها از اینکه این نوسانات شدید اقلیمی می‌توانست بهتر مهار شود از هم اکنون آغاز شده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.