فیسبوک صد‌ها صفحه را به اتهام ارتباط با ایران بست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیسبوک صد‌ها صفحه را به اتهام ارتباط با ایران بست

فیسبوک می گوید صدها صفحه و حساب کاربری را از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام حذف کرده است که به گفته آن، رفتار هماهنگ‌ شده و فریبکارانه داشته‌اند. فیسبوک گفته این صفحات و حساب‌ها از داخل ایران فعالیت می‌کردند و در مواردی محتوای رسانه‌های حکومتی ایران را در قالبی گمراه کننده پخش می‌کردند. این چندمین باری است که فیسبوک خبر از حذف صفحاتی مرتبط با ایران می‌دهد.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد