روایت خبرنگار بی‌بی‌سی از پرواز آیت‌الله خمینی به ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت خبرنگار بی‌بی‌سی از پرواز آیت‌الله خمینی به ایران

چهل سال پیش در چنین روزی، آیت الله خمینی، به همراه گروهی از طرفدارانش، و جمعی از خبرنگاران خارجی، پاریس را به مقصد تهران ترک کرد. از جمله خبرنگاران حاضر در هواپیما، جان سیمپسون، خبرنگار بی بی سی بود.

رعنا رحیم پور گفتگویی داشته با جان سیمپسون.