تصویر انقلاب: بازگشایی دانشگاه تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر انقلاب: بازگشایی دانشگاه تهران

با روی کار آمدن دولت بختیار دانشگاه‌ تهران که بعد از واقعه ۱۳ آبان تعطیل شده بود، بازگشایی شد.

در این قسمت از مجموعه تصویر انقلاب تصاویر درگیری‌های تهران در روز ۱۶دی و مراسم بازگشایی دانشگاه تهران در روز ۲۳ دی ماه ۱۳۵۷ را ببینید.

در چهلمین سالگرد انقلاب ایران، سر زدیم به آرشیو خبرنگاران بی‌بی‌سی در تهران.

مجموعه "تصویر انقلاب"، گزیده‌ای است از تصاویر کمتر دیده شده روزهای انقلاب ۵۷