شرکت اینستکس تا چه حد انتظارات ایران را برآورده می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرکت 'اینستکس' تا چه حد انتظارات ایران را برآورده می‌کند؟

بعد از بحثهای بسیار سازوکار مالی اروپا برای تسهیل معامله با ایران ثبت شد و به آن نام "اینستکس" را دادند. ایجاد شرکتی که واسطه ای تجاری باشد بین ایران و اروپا برای ادامه روابط اقتصادی دو طرف در شرایط تحریم آمریکا. با این همه قدرتهای اروپایی می گویند که هنوز باید درباره جزئیات آن گفتگو کرد. علی لاریجانی رییس مجلس ایران می گوید که همین اینستکس میدانی است که می‌توان با آن عیار اروپایی‌ها را سنجید.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.