انعکاس دغدغه‌های زنان در مطبوعات روزهای انقلاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انعکاس دغدغه‌های زنان در مطبوعات روزهای انقلاب

در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب ۱۳۵۷، نگاهی می کنیم به انعکاس خواسته ها و نگرانی های زنان در روزنامه های ایران. مسعود بهنود و مریم افشنگ روزنامه های اصلی ۴۰ سال قبل را برای ما ورق می زنند.