تصویر انقلاب:  رفتن محمدرضا شاه از ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر انقلاب: رفتن محمدرضا شاه از ایران

در روز ۲۶ دی‌ ۱۳۵۷ محمدرضا پهلوی تهران را به مقصد اسوان مصر ترک کرد.

صاحب‌منصبان ارتش، اعضای شورای سلطنت و شاپور بختیار برای بدرقه شاه در فرودگاه حضور یافتند.

با اعلام خبر خروج شاه مردم به خیابان‌ها آمدند و با روشن کردن چراغ اتومبیل‌های خود و پخش نقل و شیرینی خروج آخرین شاه ایران را جشن گرفتند.

در این قسمت از مجموعه تصویر انقلاب تصاویر فرودگاه مهرآباد تهران و روایت خبرنگار بی‌بی‌سی از رفتن شاه در روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷را ببینید.

در چهلمین سالگرد انقلاب ایران، سر زدیم به آرشیو خبرنگاران بی‌بی‌سی در تهران.

مجموعه "تصویر انقلاب"، گزیده‌ای است از تصاویر کمتر دیده شده روزهای انقلاب ۵۷

موضوعات مرتبط