آیا یک جا برای من در ایران نبود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهلا شفیق: آیا یک جا برای من در ایران نبود؟

آیا جایی بعد از انقلاب برای او در ایران نبود؟ این سوالی است که همواره با شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس در سال‌های پس از مهاجرت همراه بوده است. گفت‌وگوی پوریا ماهرویان را با او ببینید.