تصویر انقلاب: سه روز پس از رفتن شاه، تظاهرات علیه دولت بختیار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر انقلاب: سه روز پس از رفتن شاه، تظاهرات علیه دولت بختیار

در روز ۲۹ دی ماه ۱۳۵۷ تنها سه روز پس از رفتن شاه، جمعیت زیادی از مردم در خیابان‌های تهران تظاهرات کردند و بر علیه دولت بختیار و شاه شعار دادند.

آنطور که خبرنگار بی‌بی‌سی در تهران می‌گوید معترضان خواستار حکومت اسلامی و منحل شدن دولت بختیار هستند.

در این ویدیو گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی از خیابان‌های تهران در این روز را ببینید.

در چهلمین سالگرد انقلاب ایران، سر زدیم به آرشیو خبرنگاران بی‌بی‌سی در تهران. مجموعه "تصویر انقلاب"، گزیده‌ای است از تصاویر کمتر دیده شده روزهای انقلاب