تصویر انقلاب: بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران با مشکل روبه‌رو شده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر انقلاب: بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران با مشکل روبه‌رو شده

در حالی‌که خونریزی‌ها در ایران ادامه دارد،‌ آیت‌الله خمینی به طرفدارانش در نوفل‌لوشاتو می‌گوید می‌خواهد در میان مردمش بمی‌رد. این در حالیست که فرودگاه‌ها تعطیلند.

ابراهیم یزدی، مشاور آیت‌الله خمینی دولت بختیار را مسئول این ماجرا می‌داند و می‌گوید آن‌ها از بازگشت آیت‌الله خمینی می‌ترسند.

در این گزارش جان سیپمپسون،‌ خبرنگار بی‌بی‌سی از خطرها و پیامدهای بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران می‌گوید.

در چهلمین سالگرد انقلاب ایران، سر زدیم به آرشیو خبرنگاران بی‌بی‌سی در تهران.

مجموعه "تصویر انقلاب"، گزیده‌ای است از تصاویر کمتر دیده شده روزهای انقلاب