کارمند عالی‌رتبه کاخ نخست‌وزیری ایران و معلم موسیقی در پاریس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارمند عالی‌رتبه کاخ نخست‌وزیری ایران و معلم موسیقی در پاریس

سی سال نداشت که کارمند عالی‌رتبه دفتر نخست وزیر شد. اما دیری نپایید که انقلاب زندگی‌اش را دگرگون کرد. فرامرز رشیدی حالا در پاریس با تدریس موسیقی امرار معاش می‎کند.

گفت‌وگوی پوریا ماهرویان را با او ببینید.