سرور کسمایی: به انقلاب امید داشتیم، اما سر‌خورده شدیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرور کسمایی: به انقلاب امید داشتیم، اما سر‌خورده شدیم

بی بی سی فارسی با عده‌ای از مهاجران ایرانی پس از انقلاب در پاریس گفت‌و‌گو کرده که در روز های آینده روایت یکی آنها را از تاثیر انقلاب بر زندگی شخصی‎شان می‌شنویم. سرور کسمایی نویسنده و مترجم از امیدش به انقلاب ایران در روزهای نخست می‌گوید و سپس ناامیدی‌اش در سال‌های بعد که نهایتا او را مجبور کرد ترک وطن کند. گفت‌وگوی پوریا ماهرویان را با او ببینید.