مانا نیستانی: انقلاب دوگانگی را در نسل من نهادینه کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مانا نیستانی: انقلاب دوگانگی را در نسل من نهادینه کرد

کارتونیستی که تا حدود ۱۵ سال پیش در ایران زندگی می‌کرده می‌گوید که انقلاب تضاد و دوگانگی را در نسل او نهادینه کرده و گاهی او را با وجود زندگی در خارج از ایران به خودسانسوری کشانده است. گفت‌وگوی پوریا ماهرویان را با مانا نیستانی ببینید.