قانون حذف موتور سیکلت‌های فرسوده حذف شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون حذف موتور سیکلت‌های فرسوده حذف شد

دولت ایران زیر فشار وزارت صنعت، طرح اسقاط نزدیک به ده میلیون موتورسیکلت فرسوده و آلاینده را به آینده ای نامعلوم موکول کرد. قرار بود طبق قانون هوای پاک، موتورسیکلت سازان، به ازای وارد کردن هر موتورسیکلت جدید، سه موتورسیکلت فرسوده را از رده خارج کنند. اما این بند از قانون، حالا در شرف حذف شدن است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد