اعتبار‌نامه 80 عضو جدید پارلمان افغانستان صادر شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتبار‌نامه ۸۰ عضو جدید پارلمان افغانستان صادر شد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای ۸۰ عضو جدید مجلس نمایندگان از ۱۸ ولایت، اعتبارنامه صادر کرده است. اما بعضی از نامزدانی که در انتخابات پارلمانی پیروز نشده‌اند، کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب متهم کرده اند و به نتیجه انتخابات معترض اند. در همین حال، رئیس کمیسیون گفته اگر معترضان مدرک دارند، به نهادهای قضایی مراجعه کنند.

رویین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد.