مهاجران انقلاب؛ چهل سال در غربت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجران انقلاب؛ چهل سال در غربت

نخستین کسب و کارهای ایرانی از ۴۵ سال پیش در بلوار وست وود لس آنجلس آغاز به کار کردند. با پیروزی انقلاب و مهاجرت گسترده ایرانی ها به لس آنجلس این منطقه رفته رفته شاهد گسترش دفاتر خدماتی، فروشگاه ها و رستوران های ایران شد به حدی که بخشی از آن را میدان ایرانی نامیده اند. لس آنجلس در این سال ها، از مهم ترین کانون های مهاجرت ایرانی ها بوده و بسیاری به آن تهرانجلس هم گفته اند. خشایار جنیدی به لس آنجلس سفر کرده تا در گفت و گو با سه شخصیت فرهنگی ایران در این شهر از تجربه های ۴۰ ساله زندگی در این شهر بپرسد.