تصویر انقلاب: اعتصابات کارکنان صنعت نفت و بحران نفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر انقلاب: اعتصابات کارکنان صنعت نفت و بحران نفت

به دلیل اعتصاب کارگران صنعت نفت ماه‌هاست یک قطره نفت هم صادر نشده مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت می‌کوشد تا کنترل امور را به دست گیرد. هتل لوکسی که بازرگانان و تاجران غربی نفت در آن اقامت می‌کردند خالی و مترو ک شده. اعتصابات کارکنان صنعت نفت، تاثیری مهمی بر روند شکل‌گیری وقایع انقلاب گذاشت و شاه را با بحرانی جدی مواجه ساخت. این اعتصابات با فرمان آیت‌الله خمینی خاتمه یافتند. در چهلمین سالگرد انقلاب ایران، سر زدیم به آرشیو خبرنگاران بی‌بی‌سی در تهران. مجموعه "تصویر انقلاب"، گزیده‌ای است از تصاویر کمتر دیده شده روزهای انقلاب.