مشکلات معیشتی در ایران بار تازه بر دوش کولبران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات معیشتی در ایران بار تازه بر دوش کولبران

چند ماه پیش وزارت کشور ایران معابر قانونی را به روی کولبران در مرز عراق بست. بی بی سی فارسی به تصاویری اختصاصی از مرز کردستان عراق با ایران دست یافته که نشان می دهد بعد از بازگشت تحریمها، افراد بیشتری خطر حمل کالا از گردنه های پرخطر را به جان خریده اند.

ژیار گل گزارش می‌دهد.