'حکم عزل آیت آلله منتظری بر اساس وصیت امام خمینی اعتبار ندارد'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'حکم عزل آیت آلله منتظری بر اساس وصیت امام خمینی اعتبار ندارد'

علی مطهری می گوید دو نامه منسوب به آیت الله خمینی درباره منع فعالیت نهضت آزادی و عزل آیت الله حسینعلی منتظری از قائم مقامی رهبری ایران درست است اما ای کاش جعلی بود. پیشتر "خبر آن لاین" از قول نایب رییس مجلس ایران گفته بود که به دلیل شرایط جسمی رهبر وقت ایران، درباره اصالت این نامه ها شک و تردید وجود دارد. علی مطهری به سایت جماران گفته این دو نامه را باید با توجه به شرایط زمان نگارش آن در نظر گرفت، مثلا در مورد حکم نهضت آزادی آن را موقت تلقی کرد نه دائمی.