Media Player
نگاهی به پرونده اعدام رهبران خلق ترکمن پس از سه دهه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
18.02.2019

نگاهی به پرونده اعدام رهبران خلق ترکمن پس از سه دهه

۲۹ بهمن ۱۳۵۸ یکسال پس از انقلاب اسلامی ایران چهار نفر از رهبران ترکمن صحرا اعدام شدند. چها ر رهبری که در شکل گیری شوراهای دهقانی در ترکمن صحرا نقش به سزایی داشتند.