شرایط نامساعد زلزله زدگان سرپل ذهاب

این عکس‌ها را بهزاد از وضعیت زندگی ساکنان این منطقه فرستاده است. او می‌گوید پس ازگذشت یک سال از زلزله و با وجود کمک‌های مردمی، شرایط زندگی بسیاری از زلزله‌زدگان نامناسب است و همچنان در چادر و کانکس زندگی می‌کنند.

بر اساس مشاهدات بهزاد،‌ در این منطقه برای هر ۴۰ کانکس یک توالت عمومی وجود دارد و ساکنان به آب گرم دسترسی ندارند.

بنا بر گفته‌های یکی از زلزله زدگان دولت برای ساخت خانه‌هایشان وام‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیونی داده که با تورم موجود، این رقم تنها کفاف ساخت پی ساختمان را می‌دهد.

حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC
حق نشر عکس UGC