مهاجران سوری؛ 8 سال بعد از جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجران سوری؛ ۸ سال بعد از جنگ

در جنگ هشت سال گذشته درسوریه، علاوه بر کشته شدن نیم میلیون نفر، نزدیک به ۶ میلیون نفر دیگر هم آواره شده اند. حالا و در حالی که به نظر میرسد این جنگ رو به پایان است، بسیاری از پناهجویان می‌خواهند به کشورشان برگردند، اما ترس از وضعیت امنیت و ثبات در سوریه و آینده نامعلوم، آنها را دچار تردید کرده است.

میشل حسین، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.