راز شادی چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز شادی چیست؟

امروز روز جهانی خوشحالی است . روزی که سازمان ملل می‌گوید باید خوشحال بود یا دست کم به آن فکر کرد. اما خوشحالی و خوشحال بودن یعنی چه؟ چرا شادی یا خوشحالی نقش مهمی در زندگی ما دارد؟ آیا حسی، زودگذر است یا ارثی‌؟ یا شاید هم راز خوشحالی در جایی دیگری است. امروز به مناسبت روز جهانی خوشحالی شیما مشهور به دنبال جواب این سئوال‌ها رفته است.

موضوعات مرتبط