رهبر ایران: کانال مالی اروپایی‌ها شبیه شوخی است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران: کانال مالی اروپایی‌ها شبیه شوخی است

رهبر ایران در سخنرانی آغاز سال نو به اروپایی‌ها تاخت. آیت‌الله علی خامنه‌ای گفت ساز و کار مالی که اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وعده داده شبیه شوخی است. او همچنین در پیام نوروزی‌اش بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از سوء مدیریت داخلی دانست. اما رئیس‌جمهوری ایران گفت عامل اصلی، در خارج از ایران است. در همین حال، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را مسئول مشکلات مردم این کشور معرفی کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.