سیلِ گنبد کاووس جان دست‌کم دو کودک را گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیلِ گنبد کاووس جان دست‌کم دو کودک را گرفت

آمدن بهار، برای مردم گنبد کاووس و شهرستان‌های اطرافش، با سیل و خرابی همراه بوده. دست‌کم دو کودک جانشان را از دست دادند. با اینکه سیلاب‌ فروکش کرده‌، بعضی نگران رانش زمین‌اند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.