ابهام در پیشنهاد وزیر خارجه ایران به آمریکا برای مبادله زندانیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام در پیشنهاد وزیر خارجه ایران به آمریکا برای تبادل زندانیان

پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران به آمریکا در مورد آمادگی کشورش برای تبادل زندانیان دو طرف واکنش‌هایی بدنبال داشته است. آمریکا از ایران خواسته زندانیان آمریکایی را بدون قید و شرط آزاد کند. خود آقای ظریف هم حرفهایش در یک سخنرانی در نیویورک را تصحیح کرده و گفته پیشنهادش شامل حال نازنین زاغری، بریتانیایی-ایرانی که در تهران زندانی است، نمی شود. چندین ایرانی به خاطر نقض تحریم‌های واشنگتن در آمریکا و استرالیا بازداشت هستند و چندین آمریکایی در ایران به اتهام جاسوسی، زندانی‌اند.

ژیار گل گزارش می دهد.