تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان در نقاط مختلف ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان در نقاط مختلف ایران

در ایران، همزمان با روز معلم، در دست کم پانزده استان، معلمان، در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کرده‌اند. گزارش‌ها از تهران حاکی‌ است که تجمع معلمان با حمله مأموران امنیتی به خشونت کشیده شد. دست کم دو نفر بازداشت شده‌اند. بهبود وضع معیشتی، آزادی معلمان زندانی و توقف خصوصی‌سازی نظام آموزشی جزو خواسته‌های معلمان بوده است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.