ادامه تنش میان ایران و آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تنش میان ایران و آمریکا

آمریکا گفته فعالیت‌های ایران در خاورمیانه تشدید شده و از همه کارکنان غیرضروریِ سفارتش در بغداد و کنسولگریش در اربیل خواسته از این مناطق خارج شوند. مقام‌های عراقی می‌گویند شواهدی در مورد تهدید امنیتی وجود ندارد. رهبر ایران اقدامات اخیر آمریکا را جنگ روانی می‌داند و همچنان می‌گوید نه جنگ می‌خواهد نه مذاکره.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.