حامیان حقوق حیوانات در ایران: سگ‌ها را نکشید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حامیان حقوق حیوانات در ایران: سگ‌ها را نکشید

حامیان حقوق حیوانات در ایران می گویند شهرداری مدتی است که دوباره به کشتار سگ های خیابانی روی آورده اند تا از حمله سگها به مردم و انتقال بیماری جلوگیری کنند. دیروز صدها نفر از فعالان مقابل شهرداری تهران تجمع کردند تا اینکه موفق شدند با مسئولان شهرداری صحبت کنند.

سیاوش اردلان به این می پردازد که ساماندهی سگ های خیابانی در ایران چقدر موفق بوده و الان در چه مرحله ایست؟ با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش دلخراش و نارحت کننده است.