جایگاه قانونی و حقوقی امامان جمعه در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه قانونی و حقوقی امامان جمعه در ایران

بحث دوچرخه سواری زنان در ایران تمام نشده است. معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌گوید قانونی در مورد ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد. اخیراً دادستان اصفهان از پلیس خواسته بود با زنانی که در فضای عمومی دوچرخه سواری می کنند برخورد کند. همزمان صحبت‌های امام جمعه نقده درباره کوتاه شدن زمان مراسم عروسی مخالفت‌هایی برانگیخته است.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.