مجلس ایران مجازات اسید‌پاشی را سخت‌تر کرد، حمایت از قربانیان را بیشتر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس ایران مجازات اسید‌پاشی را سخت‌تر کرد، حمایت از قربانیان را بیشتر

مجلس ایران کلیات طرح یک فوریتی 'تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ' را تصویب کرد. خیلی از فعالان حقوق زنان مدتها بود که به دنبال تصویب این قانون بودند و امیدوارند که این طرح گامی برای توقف یا دستکم کاهش موارد اسیدپاشی باشد.