بحران رشد جمعیت در ایران؛ مسابقه برای جبران کم کاری گذشته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران رشد جمعیت در ایران؛ مسابقه برای جبران کم کاری گذشته

مقام‌های وزارت بهداشت ایران درباره کاهش جمعیت هشدار داده‌اند. رشد جمعیت در بیست سال گذشته نه تنها بیشتر نشده بلکه آمار ازدواج و زاد و ولد پایین هم آمده است. ایران تنها کشوری نیست که با خطر سالمندی جمعیت و کاهش نفوس روبرو است. تلاش های سیاست‌گزاران ایران برای تشویق ایرانیان به فرزند آوری هنوز به جایی نرسیده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.