واکنش رهبر ایران به محقق نشدن شرایط توافق هسته‌ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش رهبر ایران به محقق نشدن شرایط توافق هسته‌ای

رهبر ایران در تازه‌ترین سخنرانی خود گفته به توافق هسته ای یا برجام به آن صورتی که عمل شد اعتقادی نداشته و در جزئیات اجرای آن دخالت نکرده است. این در حالی است که منتقدانش می گویند او در مسائل ریز و درشت دخالت می‌کند. آیت الله خامنه ای پیش از این تهدید کرده بود که اگر آمریکا برجام را پاره کند، ایران آن را آتش خواهد زد اما کمی بعد گفت بخاطر مصلحت این کار را نکرده است.

فرین عاصمی گزارش می دهد.