پیشنهاد روحانی برای شکستن 'بن بست' هسته‌ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهاد روحانی برای شکستن 'بن بست' هسته‌ای

آقای روحانی دیشب همچنین پیشنهاد برگزاری همه پرسی را مطرح کرد و گفت رفراندوم در هر مقطعی راهگشا است. او پیشتر هم از رفراندوم به عنوان 'بن‌بست شکن ' در مسائل مورد اختلاف حرف زده بود.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.