نخست وزیر ژاپن با چه پیامی به دیدار مقامهای ایرانی رفته؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نخست وزیر ژاپن با چه پیامی به دیدار مقامهای ایرانی رفته‌است؟

نخست وزیر ژاپن، در نشست خبری با رئیس جمهوری ایران گفته، می خواهد در جلوگیری از درگیری و افزایش تنش در منطقه، نقش حداکثری ایفا کند. شینزو آبه، اولین نخست وزیر ژاپن است که بعد از انقلاب به ایران آمده‌است. او گفت هدف از این سفر کاهش تنش ها در منطقه است و در این مورد گفت‌ و گوی صریحی با آقای روحانی داشته است. آقای آبه قرار است فردا با رهبر ایران هم دیدار کند. شبنم شعبانی گزارش می دهد.