آیا جامعه ایران بر سر مسئله حجاب دو قطبی‌تر شده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا جامعه ایران بر سر مسئله حجاب دو قطبی‌تر شده؟

دادستانی گیلان می گوید برای کسانی که به یک زن به خاطر تذکر دادن درباره حجاب حمله کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده است. به تازگی ویدیویی از یک درگیری در شهر خُمام در فضای مجازی منتشر شده که یک زن را در حال حمله به زن دیگری نشان می‌دهد. دادستان، فردی را که مورد حمله قرار گرفته 'آمر به معروف ' خوانده است.