حجاب؛ بحرانی که جامعه را دو قطبی‌تر می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حجاب؛ بحرانی که جامعه را دو قطبی‌تر می‌کند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته معرفی هنجارشکنان در زمینه حجاب به پلیس و دادستانی نوعی نظارت ملی است. آقای سالک معرفی به گفته او متخلفان به دادستانی و پلیس را یک اقدام خوب دانست و گفت با انجام این کار امور در این رابطه به مردم واگذار می شود.

مریم افشنگ گزارش می دهد.