قد و نیم‌قد؛ برنامه کودک - آیا می‌دانید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قد و نیم‌قد؛ برنامه کودک - آیا می‌دانید؟

'آیا می‌دانید' یکی از قسمت‌های متنوع قد و نیم‌قد، برنامه مخصوص کودکان بی‌بی‌سی فارسی است که هر پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود. تکرار آن را می‌توانید هر جمعه ساعت ۱۶ ببینید.

موضوعات مرتبط