سرنگونی پهپاد آمریکا بر فراز تنگه هرمز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنگونی پهپاد آمریکا بر فراز تنگه هرمز

ایران می گوید یک پهپاد آمریکایی را در حریم هوایی اش در آسمان دریای عمان ساقط کرده است. آمریکا اصل خبر را تایید کرده ولی گفته هواپیمای بدون سرنشین تجسسی‌اش در حریم بین المللی هدف قرار گرفته است. در تنش‌های اخیر در منطقه این اولین بار است که نیروهای نظامی ایران و آمریکا مستقیما با هم درگیر می شوند.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.